top of page

Binnen ons team van trainers hebben we deskundigheid en real time international experience in:
Kenpo Karate, Taekwondo, Savate, Boksen.


Kickboxing:

♦ Point fighting
♦ Continuous fighting
♦ Full contact


Wij kiezen bewust, met al onze ervaring binnen de kickboxing sporten, voor de niet Knock-out systemen.

kick1.png

Point Fighting:


Point fighting is een vrije wedstrijdvorm met gecontroleerd contact op de toegestane plaatsen,
technisch uitgevoerd met de handen en voeten.
Point fighting vereist een heel groot reactievermogen binnen de kickboxingdisciplines aangezien het hier echt gaat om de snelheid.
De technieken moeten zuiver, explosief en krachtig zijn.
Men streeft hier het gecontroleerd raken na.
Na elke treffer wordt door een puntensysteem de waardering onmiddellijk bekend gemaakt, pas nadien wordt het gevecht weer aangevat.


Stoot op lichaam: 1 punt
Stoot op het hoofd: 1 punt
Trap naar het lichaam: 1 punt
Trap naar het hoofd: 2 punten

Gesprongen trap op het lichaam: 2 punten
Gesprongen trap op het hoofd: 3 punten.


3 maal van de mat stappen levert een minpunt op, de vierde maal eindigt het gevecht op een
diskwalificatie.


De wedstrijden geschieden met bokshandschoenen (open hand), mondstuk, helm, hoofd- been- en voetbeschermers.

 

Continuous fighting:


In het continuous systeem werkt en denkt men op dezelfde basis als in het point fighting wat punten verdeling betreft. Het gevecht wordt echter niet meer onderbroken na elke treffer. Het kamp gaat non-stop door tot aan het einde van elke ronde.

 

Er wordt door de hoekrechters punten gegeven door klikkers in de rechtse- en linkse hand in te drukken. Op basis van die punten wordt de winnaar aangeduid.
Bij strafpunten vraagt de centrale arbiter een bijkomende klik voor de tegenpartij.
De technieken moeten ook hier ten allen tijde gecontroleerd zijn.
In beide disciplines heeft de arbiter het recht een kamper te diskwalificeren voor ongehoord of onsportief gedrag .

bottom of page